Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2019. – № 910

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» та інших авторів. Розглянуто питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 910. – 132 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

Зміст


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Content


1
3
10
18
26
31
42
49
59
63
68
74
79
84
89
94
98
107
114
122
125
130

Browse