Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2006. – №564

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить до переліку видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 564 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 117 с. : іл.

Browse