Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – №481

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 481 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 165 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
АРХІТЕКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
5
10
13
19
26
30
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ
36
41
47
53
58
66
72
78
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
84
89
94
100
110
115
120
126
136
143
148
152
157
161

Content


1
3
ARKHITEKTURA TA KOMPONENTY KOMPIUTERNYKH SYSTEM
5
10
13
19
26
30
MODELIUVANNIA PROTSESIV I SYSTEM
36
41
47
53
58
66
72
78
METODY Y ALHORYTMY SUCHASNYKH INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII
84
89
94
100
110
115
120
126
136
143
148
152
157
161

Browse