VІ науково-технічна конференція "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості". – 2012 р.

Permanent URI for this collection

До збірника увійшли тези доповідей VІ науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”. В них відображено сучасний стан та перспективи розвитку в галузі перероблення нафти та газу, мастильних матеріалів і вугле- та нафтохімії України та інших країн світу. У текстах тез доповідей, опублікованих у цьому збірнику, збережено оригінальний авторський стиль у поданні матеріалу та написанні формул хімічних сполук, рівнянь реакцій та пояснень до них.

Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості = Advance in petroleum and gas industry and petrochemistry : збірник тез доповідей, VІ Науково-технічна конференція, Львів, 25–28 квітня 2012 року / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Українська нафтогазова академія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 280 с.

Browse