Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2005. – № 535

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних і експеримент- тальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 128 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
3
9
14
18
22
26
31
36
39
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ, МІЦНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ
45
49
55
58
63
68
77
81
89
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ
95
104
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНІ І ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
110
113
119
126

Content


1
MODELIUVANNIA TA OPTYMIZATSIIA VYROBNYCHYKH PROTSESIV
3
9
14
18
22
26
31
36
39
PRYKLADNI PROBLEMY DYNAMIKY, MITSNOSTI TA OPTYMIZATSIIA PROMYSLOVOHO USTATKUVANNIA
45
49
55
58
63
68
77
81
89
NOVI MATERIALY I TEKHNOLOHII
95
104
KONTROL YAKOSTI, INFORMATSIINI I VYMIRIUVALNI SYSTEMY
110
113
119
126

Browse