Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2006. – №557

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто питання теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, НІЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та біометричні прилади.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 557 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 196 с. : іл.

Browse