Геодинаміка. – 2011. – №2(11)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

У науковому журналі “Геодинаміка” опубліковано матеріали Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” (10–14 жовтня 2011 р., м. Львів). Розглядаються проблеми вивчення глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори; геофізичні та сейсмологічні дослідження сейсмоактивних регіонів; сучасні технології геолого-геофізичного прогнозування геологічного середовища, пошуків родовищ нафти і газу та інших корисних копалин; геофізичний моніторинг еконебезпечних природних та техногенних геологічних процесів; методи математичного та фізичного моделювання і геоінформаційні технології для обробки та інтерпретації геофізичних даних.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 1 (11). – 368 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse