Інформатизація вищого навчального закладу. – 2018. – № 903

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику відображено результати теоретичних досліджень в області інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 903. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу

Зміст


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Content


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Browse