Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2021. – Том 5, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Том 5, № 1. – 194 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"

Зміст (том 5, № 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Content (Vol. 5, No 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Browse