Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”. Серед економічних проблем чільне місце посідають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, виконання актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори звертають увагу на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу у сучасних умовах господарювання. Усі матеріали будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 897, випуск 2. – 100 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
3
16
20
32
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
39
49
57
65
77
86
92
98
99
100

Content


1
PROBLEMY EKONOMIKY
3
16
20
32
PROBLEMY UPRAVLINNIA
39
49
57
65
77
86
92
98
99
100

Browse