Theory and Building Practice. – 2019. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Видання "Theory and Building Practice" (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 1, number 1. – 51 p. : il.

Зміст (том 1, № 1)


1
5
12
17
23
32
38
47

Content (Vol. 1, No 1)


1
5
12
17
23
32
38
47

Browse