Архітектура. – 2013. – №757

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів . У публікаціях розглянено актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для наукових працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 757 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 447 с. : іл.

Browse