69-та студентська науково-технічна конференція. Секція “Підприємництва та перспективних технологій”. – 2011 р.

Permanent URI for this collection

В збірнику подано матеріали доповідей студентів з актуальних проблем та напрямів розвитку міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, обліку і аудиту, фінансово-кредитних відносин, гуманітарних та фундаментальних наук, а також комп’ютерних та інформаційних систем і технологій.

69-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Підприємництва та перспективних технологій" : збірник тез доповідей, 17–21 жовтня 2011 року / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2011. – 200 c.

Browse