Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2002. – №465

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка”

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови загалом, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності. Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – № 465 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відповідальний редактор Ф. С. Бацевич. – 140 с.

Browse