Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», інших вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. В першому розділі розглядаються актуальні проблеми економіки, зокрема ефективного використання виробничого, інноваційного та організаційного потенціалу нових господарських систем, значне місце відведене макроекономічному аналізу середовища підприємств, оцінюванню ефекту їхньої реструктуризаційної діяльності. У другому розділі серед проблем управління висвітлюються концептуальні засади організації підприємництва в просторі і часі, інтеграції маркетингу і логістики у формуванні товарної політики, особливості організації відчизняного бізнесу, державна підтримка інноваційних заходів та науково-технічних проектів, планування і регулювання інвестиційних процесів. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 364 с. : іл.

Browse