Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2018. – №908

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка» серії «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань, затверджених МОН України, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У збірнику наукових праць розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 908. – 92 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика

Зміст


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Content


1
3
7
11
18
23
29
35
45
58
65
75
90

Browse