Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №4

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (4). – 76 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 4)


1
5
12
17
25
30
34
39
42
47
54
65
73

Content (Vol. 79, No 4)


1
5
12
17
25
30
34
39
42
47
54
65
73

Browse