Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2020. – Volume 3, number 1. – 244 p. : il. : ill.

Зміст


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Content (Vol. 3, No 1)


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Browse