Проблеми економіки та управління. – 2001. – №425

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників факультету економіки і менеджменту Державного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме інвестиційного забезпечення розвитку її реального сектору, формування конкурентної стратегії підприємств, впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, визначення перспектив розвитку грошово-кредитної політики нашої держави, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств в нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 425 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 383 с. : іл.

Browse