Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2009 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей

Збірник містить тези Восьмої відкритої наукової конференції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвяченої 165-річчю Національного університету “Львівська політехніка”, які за тематикою охоплюють широке коло фундаментальних та прикладних проблем математики, фізики, хімії, міжнародної інформації, нарисної геометрії та комп’ютерної графіки.

Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвяченa 165-річчю Національного університету "Львівська політехніка" : тези доповідей, 12–13 листопада 2009 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 120 c.

Browse