Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №2

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Том 80, випуск 2. – 82 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 80, № 2)


1
5
12
16
23
30
41
49
56
64
73
80

Content (Vol. 80, No 2)


1
5
12
16
23
30
41
49
56
64
73
80

Browse