Юридичні науки. – 2018. – № 889

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 889, випуск 17. – 208 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
11
ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
15
21
30
37
42
49
55
60
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
68
77
86
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
93
100
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
106
110
117
125
132
137
144
149
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
156
163
168
175
182
192
198
205

Content


1
4
ISTORIIA DERZHAVY I PRAVA
11
TEORIIA TA FILOSOFIIA PRAVA
15
21
30
37
42
49
55
60
ADMINISTRATYVNE TA INFORMATSIINE PRAVO
68
77
86
TSYVILNE PRAVO I PROTSES
93
100
CRIMEAINALNE PRAVO TA PROTSES
106
110
117
125
132
137
144
149
KONSTYTUTSIINE TA MIZHNARODNE PRAVO
156
163
168
175
182
192
198
205

Browse