Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19336
Title: Стратегічні напрями міграційної політики України
Other Titles: Strategic directions of migration policy of Ukraine
Authors: Хлібойко, Галина
Bibliographic description (Ukraine): Хлібойко Г. Стратегічні напрями міграційної політики України / Галина Хлібойко // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 224–225. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: міграційна політика
міграція
напрями міграційної політики
Abstract: На момент проголошення Україною незалежності міграційної політики як такої, законодавства, адміністративних органів у цій сфері не існувало. Початок міграційній політиці України було покладено запереченням практики радянських часів. Міграційна політика - це комплекс заходів, які відносяться до сфери публічного управління, і включають процес прийняття рішень, який врегульований правовими нормами, контрольований представницькою владою і спрямований на упорядкування міграційних процесів. Формування міграційної політики держави досі не завершено. Кінець першого десятиліття ХХІ ст. ознаменувався різкою зміною макроекономічних та геополітичних умов розвитку України. Для налагодження міграційної політики Україні необхідна ефективна система контролю над нелегальною міграцією, а також наявність нормативно-правових актів, що регламентують перебування нелегальних мігрантів в Україні. Концепція міграційної політики спрямована на вирішення проблеми нелегальної міграції, врегулювання трудової міграції, транзитного перетинання державного кордону та ін. Ці напрями є провідними, проте немає чітких гарантій виконання цієї концепції. Тому шлях України у регулюванні міграційними процесами ще не завершений і потребує вдосконалення.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19336
Content type: Article
Appears in Collections:Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-Hliboyko-224-225.pdf146.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.