Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22493
Title: Hardware and software for electronic circuit diagnostics
Authors: Blagitko, Bogdan
Brygilevych, Volodymyr
Rabyk, Vasyl
Bibliographic description (Ukraine): Blagitko B. Hardware and software for electronic circuit diagnostics / Bogdan Blagitko, Volodymyr Brygilevych, Vasyl Rabyk // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 52. – Bibliography: 3 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: pomiar
testowanie
wykrywanie uszkodzeń w układach elektronicznych
potencjały węzłowe
measuring
testing
diagnostics of electronic circuits
node potentials
Abstract: Rozpatrzono teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki ukladów elektronicznych przy prądzie slałym i w dziedzinie częstotliwości otez niezbędne dla tego oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. Przedstawiono opis wbudowanego systemu mikroprocesorowego dla pomiaru węzłowych potencjałów, oprogramowanie oraz przykłady diagnostyki układów elektrycznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości. Theoretical and practical aspects of the electric circuits diagnostics in DC and in the frequency domain, and required for this purposes hardware anri software were considered. The embedded microprocessor system of node potentials measurement, soflware and examples of electric circuits diagnostics in DC and in frequency domain were described.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22493
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-Blagitko-52.pdf236.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.