Skip navigation

putin IS MURDERER

Матеріали конференцій : [20077] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

GEOFORUM [205]

Logo

Проблеми української термінології [61]

Міжнародна наукова конференція "Проблеми української термінології СловоСвіт"

Logo

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі [316]

Матеріали науково-практичних конференцій «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвячені проблемам розробки інтерактивних засобів навчання у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Logo

Інформаційний простір бібліотеки [110]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційний простір бібліотеки“

Collections in this community

Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук. – 2008 р. [25]

Тези першої університетської конференції молодих науковців

Logo

Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р. [70]

Матеріали Міжнародної наукової конференції

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств. – 2018 [49]

Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 23 березня 2018 р.

Екологія і туризм (EcoTour-2013). – 2013 р. [20]

Матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених

ЗМІ та демократичний розвиток України. – 2018 р. [46]

Матеріали III Всеукраїнської конференції студентів та молодих дослідників, Львів, 20 березня 2018 р.

Львівсько-Варшавська філософська школа як спільнота відваги та надії. – 2017 р. [14]

Тези учасників українсько-польського семінару, 22 вересня 2017 року, Львів

Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів. – 2012 р. [103]

Тези міжнародної наукової конференції “ХХІV Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського“, 10–11 лютого 2012 року, Львів

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. – 2019 р. [123]

IV Міжнародна науково-практична конференція, 24-26 жовтня 2019 року, Львів

Logo

Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р. [67]

Матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011

Освіта, пам’ять, місто. Присвячується пам’яті архітектора Івана Левинського. – 2019 р. [47]

Збірник тез і матеріалів міжнародної наукової конференції

Logo

Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. – 2009 р. [55]

Тези всеукраїнської наукової конференції "XXI Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського", 11–12 лютого 2009 року

Право та психологія (LPS-2013). – 2013 р. [37]

Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013 "Право та психологія", Львів 21–23 листопада 2013 р.

Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю. – 2018 р. [64]

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р.

Проблеми журналістики: вчора, сьогодні, завтра. – 2019 р. [44]

I Міжнародна наукова онлайн-конференція студентів та молодих дослідників, Львів, 4 квітня 2019 р.

Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю. – 2014 р. [95]

Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13 травня 2014 року, Львів

Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. – 2019 р. [91]

І Міжнародна науково-практична конференція, Львів, 14–15 березня 2019 р.

Logo

САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання. – 2018 р. [23]

Матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018, Львів

Logo

Сталий розвиток – стан та перспективи (SDEV‘2018). – 2018 р. [113]

Матеріали міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018, 28 лютого–3 березня 2018 року, Львів–Славське, Україна

Logo

Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України. – 2012 р. [48]

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

Студентська молодь і науковий поступ. – 2009 р. [52]

Матеріали VI Міжвузівської щорічної наукової студентської конференції

Logo

Сучасні проблеми економіки і менеджменту. – 2011 р. [426]

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Теорія та техніка антен (ICATT 2009). – 2009 р. [108]

Матеріали 7-ої Міжнародної конференції, 9–12 червня 2009 року, Львів

Logo

Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід. – 2015 р. [54]

Матеріали першої науково-практичної конференції, 30 квітня 2015 року, Львів

Logo

Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання. – 2012 р. [56]

Збірник наукових статей і виступів на міжнародній науково-практичній конференції, 22 березня 2012 року, Львів

Logo

Україна в системі глобального інформаційного обміну. - 2011 р. [57]

Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців

Українська мова в просторі й часі. – 2019 р. [75]

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Logo

Українська мова у світі. – 2012 р. [47]

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. – 2017 р. [146]

Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука, 11–12 травня 2017 року, Львів

Logo

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми. – 2010 р. [64]

Тези всеукраїнської наукової конференції “ХХІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського“, 9–11 лютого 2010 року

Фінансовий ринок: інституції та інструменти. – 2018 р. [82]

Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, 3–6 червня 2018, Львів

Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему. – 2018 р [124]

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів

Logo

І Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій (ICACIT-2011). – 2011 р. [34]

Тези доповідей І Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій ICACIT–2011, 15–17 грудня 2011 року, Львів

Logo

Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот. – 2009 р. [29]

Міжнародна наукова конференція “Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот”: наук. праці конференції. Секція № 2 “Наукова діяльність Івана Фещенка-Чопівського та сучасні проблеми матеріалознавства”, 28–29 жовтня 2009 р. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 72 с.

Logo

Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності. – 2013 р. [44]

Тези доповідей першої міжвузівської науково-практичної конференції, 24–26 квітня 2013 року, Львів