Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють сферу освіти засуджених до позбавлення волі. Звертається увага на положення міжнародних документів у пенітенціарній сфері, які рекомендують тюремним адміністраціям докладати будь-які зусилля для заохочення ув’язненого до активної участі в усіх аспектах освіти. Обґрунтовано необхідність навчання засуджених, як одного з найважливіших аспектів профілактики вчинення повторних злочинів. Наголошено на потребі вироблення концепції реалізації державної політики у сфері освіти неповнолітніх ув’язнених та засуджених до позбавлення волі, оскільки основним засобом їх виправлення і ресоціалізації є навчання, яке не лише підвищує рівень грамотності а й збагачує діяльнісні можливостей людини та її духовного світу а відтак змінює відношення засудженого до суспільних відносин.
The article analyzes the normative legal acts that regulate the sphere of education of convicts. Attention is drawn to the provisions of international penitentiary instruments, which recommend that prison administrations make every effort to encourage prisoners to take an active part in all aspects of education. The necessity of training convicts as one of the most important aspects of prevention of recidivism is substantiated. The need to develop a concept of state policy in the field of education of juvenile prisoners and prisoners is emphasized. The main means of their correction and resocialization is training, which not only increases literacy but also enriches the activities of man and his spiritual world and thus changes the convict’s attitude to public relations.

Description

Keywords

освіта, навчання, засуджений до позбавлення волі, виправлення, ресоціалізація, пенітенціарна педагогіка, виправна колонія, education, training, prisioners, correction, resocialization, penitentiary pedagogy, correctional colony

Citation

Хомишин І. Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 231–237.