Застосування капаметрії для стратиграфічного розчленування та кореляції геологічного розрізу Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Abstract
Проаналізовано магнітну сприйнятливість осадових порід Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Показані можливості використання капаметрії для вертикального розчленування і вивчення особливостей геологічного розрізу, а також кореляції виділених елементів. Проанализировано магнитную восприимчивость осадочних пород Северной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадини. Показаны возможности использования каппаметрии для вертикального расчленения и выделения особенностей геологического разреза, а также корреляции выделенных элементов. Magnetic susceptibility of sediments in the northern edge of the Dniepr-Donetsk depression was analyzed. Possibilities of c-metering implementation for vertical division and investigations of geological crosssection, also as correlations of defined elements were shown.
Description
Keywords
осадові породи, магнітна сприйнятливість, х-метрія, перерив в осадонагромадженні, літомагнітний комплекс, осадочные породы, магнитная восприимчивость, x-метрия, перерывы в осадконакоплении, литомагнитный комплекс, sedimentary rocks, magnetic susceptibility, х-metering, sedimentary breaks, lithomagnetic complex
Citation
Крива І. Застосування капаметрії для стратиграфічного розчленування та кореляції геологічного розрізу Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини / І. Крива, С. Онуфришин // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 125–127. – Бібліографія: с. 126.