Становлення особистості: соціоприродні аспекти

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

На основі значної джерельної бази визначено основні соціоприродні аспекти, які безпосередньо впливають на становлення особистості. Розглянуто еволюцію становлення та розвитку соціоприродних детермінант формування людини як особистості. Розкрито основні наукові підходи щодо аналізу соціоприродних аспектів становлення особистості. На основе значительной источниковой базы определены основные социоприродные аспекты, которые непосредственно влияют на становление личности. Рассмотрена эволюция становления и развития социоприродных детерминант формирования человека как личности. Раскрыты основные научные подходы к анализу социоприродных аспектов становления личности. On the basis of considerable source base the basic social and natural aspects that directly influence the formation of personality. The evolution of the formation and development of social and natural determinant of human beings. The basic scientific approaches to the analysis of the social and natural aspects of personality.

Description

Keywords

особистість, людина, соціоприродний аспект, природні детермінанти, соціальні детермінанти, свідомість, діяльність, личность, человек, социоприродный аспект, природные детерминанты, социальные детерминанты, сознание, деятельность, personality, a man of social and natural aspects, natural determinants, social determinants, consciousness, activity

Citation

Гарасимів Т. З. Становлення особистості: соціоприродні аспекти / Т. З. Гарасимів, М. В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 224–230. – Бібліографія: 39 назв.