Пристрої для встановлення рівності опору дроселів синтезатора газових сумішей

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Описано пристрої для підбору дросельних елементів з рівними газодинамічними опорами як на одному так і на різних газах За допомогою цих пристроїв можна підбирати дросельні елементи з точністю значно вищою, ніж за допомогою відомих пристроїв. Використання таких дроселів, наприклад, в синтезаторах газових сумішей дасть змогу готувати високоточні суміші та розраховувати концентрації компонентів в ній лише за кількістю дозуючих дросельних елементів у каналах змішувача. Описаны устройства для подбора дроссельных элементов с равными газодинамическими сопротивлениями как на одном, так и на различных газах При помощи этих устройств можно подбирать дроссельные хчементы со значительно высшей точностью, чем при помощи известных устройств. Применение таких дросселей, например, в синтезаторах газовых смесей позволит получать высокоточные смеси и рассчитывать концентрации компонентов в них только по количеству дозирующих дроссельных элементов в каналах смесителя. In the article devices for selection of capillary elements for one gas and for various gases are described. These devices permits to increase the precision of selection capillary elements. Using capillaries with equal gas dynamical resistance, for example, in synthesizers of gas mixtures makes it possible to prepare precision mixtures and calculate their component’s concentration only by quantity of dosing capillary elements in the mixer’s channels.

Description

Keywords

Citation

Теплюх З. Пристрої для встановлення рівності опору дроселів синтезатора газових сумішей / З. Теплюх, Є. Пістун, І. Ділай // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 178–182. – Бібліографія: 15 назв.