Сутність компетенцій та фактори їх формування у працівників підприємств

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо трактування термінів “компетентність” і “компетенція” та узагальнено їх. Окрім того, наведено власне трактування термінів “компетентність” і “компетенція” працівників промислових підприємств, а також сформовано основні групи чинників, завдяки яким можна здобути та удосконалити набір відповідних компетенцій. In this article points of view of domestic and foreign research workers to interpretation of term “competence” are considered and generalized. Besides, given own interpretation of terms “competence” of employees of the industrial enterprises and also are formed the major groups of factors that can help acquire and improve a set of relevant competencies.
Description
Keywords
компетенція, кваліфікація, фактори удосконалення компетенцій, competence, qualification, the factors of improving the competence
Citation
Михайляк Г. В. Сутність компетенцій та фактори їх формування у працівників підприємств / Г. В. Михайляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 94–101. – Бібліографія: 11 назв.