Electrical Impedance tomography through an ambient fluid as a solution for electrode contact problem

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
In this paper we introduce a new approach to impedance tomography where contact electrodes uncertainties is eliminated by immersing unknown object in the known fluid. Optical methods are used to determine the external shape of the object. These shape and known conductivity of the ambient fluid build a priori knowledge which is incorporated into the inverse algorithm method. W tym artykule został przedstawiony nowy rodzaj tomografi impedancyjnej, w której niepewność pomiaru związaną z konlaktem elektrod wyeliminowano poprzez zanurzenie badanego obieku w płynie o znanych parametrach. Zewnętrzny kształt obiektu został rozpoznany przy pomocy metod optycznych. Kształt obiektu oraz znana konduktywność płynu stanowią wiedzę 'a priori', która została zastosowana w algorytmie rekonstrukcji struktury wewnętrznej obieku. (Tomografia impedancyjna poprzez warsiwę przejrzystego płynu o znanych parametrach).
Description
Keywords
EIT, optical tomography, contact electrodes, tomografia impedancyjna, tomografia optyczna, elektrody pomiarowe
Citation
Sawicki B. Electrical Impedance tomography through an ambient fluid as a solution for electrode contact problem / Bartosr Sawicki, Tomasz Grzywacz // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 73. – Bibliography: 4 titles.