Financial market forecasting using the fractal analysis

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблему прогнозування фінансового ринку, якому властива довгострокова пам'ять. Використовується метод фрактального аналізу для виявлення фундаментальних характеристик за допомогою алгоритму R / S-аналізу. Відповідно до алгоритму розроблено програмний продукт, що дає змогу виявити і числово оцінити фундаментальні характеристики часових рядів, такі як наявність та глибина довготривалої пам'яті, трендостійкість (персистентність) тощо. In this paper, we examine the problem of forecasting of the financial market where longterm memory occurs. We apply the fractal analysis method to identify some fundamental characteristics. The basic element here is the R/S-analysis algorithm. Based on this algorithm, a software product was designed that allows identifying and computing numerically the fundamental characteristics of time series such as long-term memory availability and depth, stability of the trend (persistency) etc.

Description

Keywords

фінансовий ринок, фрактал, алгоритм R / S-аналізу, тренд, financial market, fractal, R/S-analysis algorithm, trend

Citation

Timashova L. Financial market forecasting using the fractal analysis / L. Timashova, І. Skachko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2016. – № 843. – Р. 116–121. – Bibliography: 4 titles.