Синтез натрієвих солей арилтіосульфокислот та вивчення фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів

Date
2012
Authors
Баранович, Д. Б.
Милянич, А. О.
Монька, Н. Я.
Лубенець, В. І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розширено ряд натрієвих солей пара-арилтіосульфокислот. Вперше шляхом вимірювання питомого опору визначено залежності питомої і еквівалентної електропровідностей розчинів досліджуваних натрієвих солей тіосульфокислот від розведення. Обчислено граничну еквівалентну електропровідність, граничну рухливість аніонів досліджуваних речовин у водних розчинах та умовну константу їх дисоціації. The range of sodium salts of para-arylthiosulfoacids has been expanded. For the first time dependence of the specific and equivalent electrical resistivity of solutions of studied thiosulfoacids sodium salts from dilution has been determined by measuring of their specific resistance. Limiting equivalent conductivity, limited mobility of anions of studied compounds in aqueous solutions and relative dissociation constant have been calculated.
Description
Keywords
натрієві солі тіосульфокислот , питома і еквівалентна електропровідність , умовна константа дисоціації , thiosulfoacids sodium salt , specific and equivalent conductivity , relative dissociation constant
Citation
Синтез натрієвих солей арилтіосульфокислот та вивчення фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів / Д. Б. Баранович, А. О. Милянич, Н. Я. Монька, В. І. Лубенець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 81–86. – Бібліографія: 14 назв.