Синтез натрієвих солей арилтіосульфокислот та вивчення фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розширено ряд натрієвих солей пара-арилтіосульфокислот. Вперше шляхом вимірювання питомого опору визначено залежності питомої і еквівалентної електропровідностей розчинів досліджуваних натрієвих солей тіосульфокислот від розведення. Обчислено граничну еквівалентну електропровідність, граничну рухливість аніонів досліджуваних речовин у водних розчинах та умовну константу їх дисоціації. The range of sodium salts of para-arylthiosulfoacids has been expanded. For the first time dependence of the specific and equivalent electrical resistivity of solutions of studied thiosulfoacids sodium salts from dilution has been determined by measuring of their specific resistance. Limiting equivalent conductivity, limited mobility of anions of studied compounds in aqueous solutions and relative dissociation constant have been calculated.

Description

Keywords

натрієві солі тіосульфокислот, питома і еквівалентна електропровідність, умовна константа дисоціації, thiosulfoacids sodium salt, specific and equivalent conductivity, relative dissociation constant

Citation

Синтез натрієвих солей арилтіосульфокислот та вивчення фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів / Д. Б. Баранович, А. О. Милянич, Н. Я. Монька, В. І. Лубенець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 81–86. – Бібліографія: 14 назв.