Виявлення специфіки кореляційного зв'язку між викидами від твердих побутових відходів (ТПВ) та рівнем захворюваності в Україні

dc.citation.conferenceІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему"
dc.citation.epage159
dc.citation.journalTitleЦілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
dc.citation.spage158
dc.contributor.affiliationНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
dc.contributor.authorБагнюк, М. А.
dc.contributor.authorБутенко, О. С.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal19–20 квітня 2018 року, Львів
dc.date.accessioned2020-04-27T07:45:05Z
dc.date.available2020-04-27T07:45:05Z
dc.date.created2018-04-19
dc.date.issued2018-04-19
dc.format.extent158-159
dc.format.pages2
dc.identifier.citationБагнюк М. А. Виявлення специфіки кореляційного зв'язку між викидами від твердих побутових відходів (ТПВ) та рівнем захворюваності в Україні / М. А. Багнюк, О. С. Бутенко // Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 158–159. — (Екологія: захист довкілля, енергоощадність, відновлення).
dc.identifier.citationenBahniuk M. A. Vyiavlennia spetsyfiky koreliatsiinoho zviazku mizh vykydamy vid tverdykh pobutovykh vidkhodiv (TPV) ta rivnem zakhvoriuvanosti v Ukraini / M. A. Bahniuk, O. S. Butenko // Tsili staloho rozvytku u vitchyznianykh realiiakh: studentskyi pohliad na problemu : tezy dopovidei III Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 19–20 kvitnia 2018 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — P. 158–159. — (Ekolohiia: zakhyst dovkillia, enerhooshchadnist, vidnovlennia).
dc.identifier.isbn978-966-941-160-0
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48941
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofЦілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 2018
dc.relation.references1. Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами: Стат. інформ.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/navk_seredov/tab4.html
dc.relation.references2. Дергачівський полігон і Писаренків яр. Утилізація відходів у Харкові [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://blog.liga.net/user/ikremenovskaya/article/24832.aspx
dc.relation.references3. Солоха М.О. Методологія оцінки впливу стихійних звалищ на екологічний стан (на прикладі Дергачівського району Харківської області) / М.О. Солоха, Е.О. Кочанов // Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – 2011. – № 944. Вип. 6. – С. 73-76.
dc.relation.references4. Національний канцер-реєстр України http://www.ncru.inf.ua/
dc.relation.references5. Состояние проблемы обращения с ТБО в г. Харькове: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: www.info-gkh.com. ua/.../ebnotkbm.tzr.doc
dc.relation.referencesen1. Dynamika osnovnykh pokaznykiv utvorennia ta povodzhennia z vidkhodamy: Stat. inform., [Elektron. resurs], Access mode: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/navk_seredov/tab4.html
dc.relation.referencesen2. Derhachivskyi polihon i Pysarenkiv yar. Utylizatsiia vidkhodiv u Kharkovi [Electronic resource] – Access mode:http://blog.liga.net/user/ikremenovskaya/article/24832.aspx
dc.relation.referencesen3. Solokha M.O. Metodolohiia otsinky vplyvu stykhiinykh zvalyshch na ekolohichnyi stan (na prykladi Derhachivskoho raionu Kharkivskoi oblasti), M.O. Solokha, E.O. Kochanov, Visn. KhNU im. V.N. Karazina. Ser., Ekolohiia, 2011, No 944. Iss. 6, P. 73-76.
dc.relation.referencesen4. Natsionalnyi kantser-reiestr Ukrainy http://www.ncru.inf.ua/
dc.relation.referencesen5. Sostoianie problemy obrashcheniia s TBO v h. Kharkove: [Elektron. resurs], Access mode: www.info-gkh.com. ua/.../ebnotkbm.tzr.doc
dc.relation.urihttp://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_inf/navk_seredov/tab4.html
dc.relation.urihttp://blog.liga.net/user/ikremenovskaya/article/24832.aspx
dc.relation.urihttp://www.ncru.inf.ua/
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
dc.titleВиявлення специфіки кореляційного зв'язку між викидами від твердих побутових відходів (ТПВ) та рівнем захворюваності в Україні
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018_Bahniuk_M_A-Vyiavlennia_spetsyfiky_158-159.pdf
Size:
228.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018_Bahniuk_M_A-Vyiavlennia_spetsyfiky_158-159__COVER.png
Size:
1.01 MB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: