Nowe inicjatywy biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej)

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Продемонстровано основні статистичні показники діяльності бібліотеки. На прикладі бібліотеки Політехніки Лодзі показано вирішення нових завдань, які ставить стрімкий розвиток наукових комунікацій. Підкреслено основні напрями впровадження нових бібліотечних технологій: цифрова бібліотека eBiPoL, цифрорвий репозитарій CyReNa, модуль дистанційного навчання WIKAMP, обслуговування загальноінститутського пункту персоналізації (UPP). Показано нові ініціативи бібліотеки - створення проекту «Центр інформації авторського права і промислової власності». The basic statistics of the library were demonstrated. It was shown the solution to new tasks in imitation of Lodz Polytechnic Library, which are posed by rapid development of scientific communication. The main directions of introduction the new library technologies were emphasized: digital library eBiPoL, digital repository CyReNa, e-learning module WIKAMP, service of university personalization post (UPP). A new library initiative was displayed - a project "Information center of copyright and industrial property."

Description

Keywords

цифрова бібліотека, репозитарій, бібліотечні технології наукові комунікації, digital library, repository, library technologies, science communication

Citation

Ферет Б. Nowe inicjatywy biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej) / Б. Ферет // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції, 29 вересня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 23-32.