Проблеми сталого розвитку України

Abstract

Description

Keywords

Citation

Прудіус Д. Р. Проблеми сталого розвитку України / Д. Р. Прудіус, О. В. Музиченко-Козловська // Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 127–128. — (Економіка: ефективність, раціональність, безпечність).