Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Вивчено підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до сутності поняття “мотивація”; розглянуто зарубіжні моделі систем мотивації праці працівників підприємств; визначено основні проблеми мотивування праці персоналу вітчизняних промислових підприємств та розроблено рекомендації щодо їх розв’язання; доведено необхідність побудови системи мотивування на підприємстві як способу підвищення його конкурентоспроможності. In the article the studied approaches of domestic and foreign scientists to essence of concept “motivation”; to consider the foreign models of the systems of motivation of labour of workers of enterprises; certainly basic problems of reason of labour of personnel of domestic industrial enterprises and recommendations are developed in relation to their decision; the necessity of construction of the system of reason is well-proven on an enterprise as the method of increase of his competitiveness.
Description
Keywords
мотивація, мотивування, системи мотивації, персонал, motivation, reasons, systems of motivation, personnel
Citation
Вербицька Г. Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 10–15. – Бібліографія: 10 назв.