Соціально-історичні детермінанти. Виявлення традиційного ставлення французів до політики в епоху Давнього порядку

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються детермінанти, вплив яких спричиняв виявлення мешканцями Франції свого ставлення до влади. Зроблено висновок про те, що в умовах Давнього порядку піддані французького короля демонстрували повільне збагачення якісних ознак національної ментальності, принциповою ознакою якої визначено присутність почуття свободи. Determinants are considered, influencing of calls the discovery by habitants of France of the attitude toward power. A conclusion is done, that in the conditions of the Ancient regime the citizens of French king demonstrated the slow enriching of high-quality signs of national mentality, by the of principle importance of that is definitely strengthening of sentiment of freedom.

Description

Keywords

Citation

Дорошенко С. Соціально-історичні детермінанти. Виявлення традиційного ставлення французів до політики в епоху Давнього порядку / С. Дорошенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 19. – С. 11–19. – Бібліографія: 18 назв.