Логістичний менеджмент у критичних ситуаціях

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Логістична підтримка необхідна для впровадження кризового менеджменту. Сенс логістичного менеджменту передбачає використання основних правил діяльності, що стосуються економічного тлумачення як мінімізації витрат, необхідної і для досягнення поставлених (деталізованих) цілей, і впливу максимізації результатів під час викорис- тання запланованих видатків. Однак високий рівень складності та невизначеності умов кризового менеджменту, незважаючи на економічні закони, вимагають компетентного та раціонального використання багатьох інших правил, запропонованих науковцями і перевірених на практиці. Їх варто було б зарахувати до загальних норм, правил діяльності, однак, знання і навички дають нам можливість вибирати відповідну модель поведінки у певних умовах, тобто, кризових ситуаціях. Logistic support is necessary in order to accomplish crisis management. The sense of logistic management is expressed in obeying basic rule of action, which refers to economy meaning both minimizing outlays necessary for achieving intended (described in details) aim and effects maximization while using possessed outlays. However, high complexity and changeability of crisis management conditions, apart from economy rule, require competent and rational use of many other rules worked out by logistic theoreticians and verified in practice. They should refer to binding norms, rules of conduct, knowledge and skills enabling us to behave in an appropriate way in particular circumstances – critical situations.
Description
Keywords
логістика, логістичний менеджмент, логістичний ланцюг, кризові ситуації, логістика кризових ситуацій, кризовий менеджмент, логістична безпека, logistics, logistics management, logistic chain, critical situation, critical situations’ logistics, crisis management, logistic security
Citation
Драбік І. Логістичний менеджмент у критичних ситуаціях / І. Драбік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. – 2015. – № 835. – С. 30–36. – Бібліографія: 17 назв.