Перспективи інноваційної організованості енерго-інформаційного обміну

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто інноваційні концепції організування енерго-інформаційного обміну на рівні інформаційної економіки знань. У контексті перспективи розвитку інноваційної діяльності за раціональним, абстрактним, віртуальним сприйняттям енерго-інформаційного обміну визначено функціональність організованості і властивості переходу організаційних рівнів від нижчого на вищий рівень взаємодії енергетичного та інформаційного потенціалів. Наведені закономірності генерування енергетичного потенціалу руху, зростання швидкості енерго-інформаційного обміну, зміни параметрів обмінного процесу, а також можливість визначення впливу інноваційної організованості процесу енерго-інформаційного обміну на стан обмінного середовища. Innovative conceptions of organization of energy-informational exchange are examined at the level of informative economy of knowledges. In the context of prospect of development of innovative activity after rational, abstract, virtual perception of energy-informational exchange certain functionality of good organization and property of transition of organizational levels from more low on the higher level of co-operation of energetical and informative potentials. Conformities to the law of generuting of power potential of motion, growth of speed of energy-informational exchange, change of parameters of exchange process, and also possibility of determination of influence of innovative good organization of process of energy-informational exchange on the state of exchange environment are presented.
Description
Keywords
інноваційні концепції, енерго-інформаційний обмін, економіка знань, innovative conceptions, energy-informational exchange, economy of knowledges
Citation
Гронська Н. С. Перспективи інноваційної організованості енерго-інформаційного обміну / Н. С. Гронська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 452–458. – Бібліографія: 11 назв.