Проблеми збереження архітектурної ідентичності українського села (на прикладі села Нобель Рівненської області)

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Аналізуються проблеми сучасного українського села. Автор закцентував увагу на втраті традиційних сільських архітектурних ландшафтів, що формують образ українського села. Наведено приклади зарубіжного досвіду збереження архітектурної спадщини сіл як основи формування ідентичності нації. Запропоновано шляхи збереження окремих житлових споруд як памяток місцевої архітектури і використання їх у сфері агротуризму, який є одним із важливих чинників врівноваженого розвитку українського села. Analysed problems of the modern Ukrainian village. By an author attention on the loss of traditional rural architectural landscapes which form appearance of the Ukrainian village. Examples of foreign experience of maintainance of architectural inheritance of villages are made – as base basis of maintainance of identity of nation. The ways of maintainance and use of separate housings buildings are offered, as sights of local architecture and use of them in the field of agroturizm – which appears one of important factors balanced development of the Ukrainian village.

Description

Keywords

сільські хати, будинки, сільські ландшафти, реконструкція, агротуризм, ідентичність, регіон, село Нобель, rural houses, houses, rural landscapes, reconstruction, agroturizm, identity, region, village of Nobel’

Citation

Гнесь Л. Б. Проблеми збереження архітектурної ідентичності українського села (на прикладі села Нобель Рівненської області) / Л. Б. Гнесь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 757 : Архітектура. – С. 281–287. –Бібліографія: 5 назв.