Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведено методику розрахунку точності геодезичних робіт для визначення висотного положення опор надземних трубопроводів. Допустима величина вертикальних переміщень опор визначається на основі перевірки трубопроводу на міцність. Визначено необ хідну лінійно-кутову точність електронного тахеометра для досліджень осідань опор з вказаною точністю. Приведена методика расчета точности геодезических работ для определения высотного положения опор надземных трубопроводов. Допустимая величина вертикальных перемещений опор определяется на основе проверки трубопровода на прочность. Определена необходимая линейно-угловая точность электронного тахеометра для исследований осадок опор с указанной точностью. The article shows the method of calculation precision geodetic survey to determine the position of high-rise towers above-ground pipelines. Valid values of vertical displacements of supports is based on checking the pipeline for strength. The necessary linear-angular precision total stations for research subsidence towers with the specified accuracy.

Description

Keywords

вертикальні зміщення, опір, трубопровід

Citation

Ільків Є. Обґрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів / Є. Ільків, Д. Кухтар, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 55–57. – Бібліографія: 10 назв.