Вдосконалення методів планування оптимальних згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних

No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Запропоновано і обґрунтовано спосіб (алгоритм) планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, який ґрунтується на поліномах сьомого степеня за часовою координатою ( t) й уможливлює уникати ефектів “биття” вказаних траєкторій (процесу руху). The method (algorithm)of planning of the smoothed motion paths as for construction/industrial robots (manipulators) in the space of rims variable has been proposed and substantiated which is based on the polynoms of the seventh degree in the ( t ) temporal coordinate and allows to evade “beating” effects of the indicated trajectories (of the course of movement).
Description
Keywords
Citation
Човнюк Ю. В. Вдосконалення методів планування оптимальних згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 46. – С. 118–128. – Бібліографія: 16 назв.