Методика оцінки якості електроенергії в мережах

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розроблено методику оцінки якості електроенергії, що ґрунтується на матричному методі моніторингу негативних процесів в електричних мережах загального призначення шляхом аналізу отриманої вимірювальної інформації щодо вибраних груп показників якості, котрі характеризують якість напруги на енергооб’єкті.

Description

The practices of electric energy quality evaluation that are based on the matrix method of negative processes monitoring within electric chains of general designation by the analysis of received measuring information as to chosen, quality-index groups characterizing voltage quality an energy-object are developed.

Keywords

Citation

Ванько В. Методика оцінки якості електроенергії в мережах / В. Ванько // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 85-95. – Бібліографія: 5 назв.