Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу

No Thumbnail Available

Date

2020-11-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.
A model of parallel sorting neural network of discrete-time is presented. The model is described by a system of differential equations and by step functions. The network has high speed, any finite resolution of input data and it can process unknown input data of finite values located in arbitrary finite range. The network is characterized by moderate computational complexity and complexity of hardware implementation. The results of computer simulation illustrating the efficiency of the network are provided.

Description

Keywords

модель, різницеве рівняння, нейронна мережа, паралельне сортування, роздільна здатність, Model, difference equation, neural network, parallel sorting, resolution

Citation

Тимощук П. Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу / П. Тимощук // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Vol 2. — № 1. — С. 67–72.