Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу

Date
2020-11-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.
A model of parallel sorting neural network of discrete-time is presented. The model is described by a system of differential equations and by step functions. The network has high speed, any finite resolution of input data and it can process unknown input data of finite values located in arbitrary finite range. The network is characterized by moderate computational complexity and complexity of hardware implementation. The results of computer simulation illustrating the efficiency of the network are provided.
Description
Keywords
модель, різницеве рівняння, нейронна мережа, паралельне сортування, роздільна здатність, Model, difference equation, neural network, parallel sorting, resolution
Citation
Тимощук П. Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу / П. Тимощук // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Vol 2. — № 1. — С. 67–72.