Алгоритм розрахунку хвильових процесів, що виникають в бурильній колоні під час гальмування

No Thumbnail Available
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглядається алгоритм розрахунку динамічних процесів, що виникають в найбільш несприятливих режимах роботи підіймальної системи бурових установок при монтажу бурильних та обсадних колон - в режимах гальмування. Розрахунок виконується з врахуванням експериментально обґрунтованого закону зміни гальмівного моменту в часі і хвильових процесів в колоні бурильних труб. Інтегрування рівнянь з частковими похідними виконується методом скінченних різниць. Аналізується вплив довжини колони на значення динамічних навантажень на вишку, талевий канат і бурильні труби. The algorithm of calculation of dynamic processes originating in the most unfavorable modes of operation of a lifting system of drill units at wiring drilling and casings - in conditions of braking is esteemed. The calculation is executed with the account experimentally of justified law of variation of brake torque in time and undular processes in a string of drill-pipes. The integrating of partial equations is executed by a method of finite differences. Influencing length of a string on values of dynamic loads on a tubular derrick, rotary line and drill-pipes is parsed.
Description
Keywords
Citation
Харченко Є. В. Алгоритм розрахунку хвильових процесів, що виникають в бурильній колоні під час гальмування / Є. В. Харченко, В. М. Левринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 422 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 91–97. – Бібліографія: 6 назв.