Взаємозв‘язки між показниками фінансової стійкості підприємств

Date
2003
Authors
Князь, С. В.
Георгіаді, Н. Г.
Фльорко, В. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто основні групи показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, зокрема показники прибутковості, оборотності, платоспроможності і ліквідності. Проаналізовано взаємозв’язки між цими показниками і запропоновано узагальнюючий показник, який характеризує фінансову стійкість підприємства. In article are considered main groups factors, which characterize the financial condition of the enterprise, in particular factors to profitability, circulating, liquidity and ability to repay. Analyzed intercepting between these factor and is offered generalizing factor, which characterize financial stability of the enterprise.
Description
Keywords
Citation
Князь С. В. Взаємозв‘язки між показниками фінансової стійкості підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, В. А. Фльорко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 484 : Проблеми економіки та управління. – С. 278–285. – Бібліографія: 5 назв.