Взаємозв‘язки між показниками фінансової стійкості підприємств

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто основні групи показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, зокрема показники прибутковості, оборотності, платоспроможності і ліквідності. Проаналізовано взаємозв’язки між цими показниками і запропоновано узагальнюючий показник, який характеризує фінансову стійкість підприємства. In article are considered main groups factors, which characterize the financial condition of the enterprise, in particular factors to profitability, circulating, liquidity and ability to repay. Analyzed intercepting between these factor and is offered generalizing factor, which characterize financial stability of the enterprise.

Description

Keywords

Citation

Князь С. В. Взаємозв‘язки між показниками фінансової стійкості підприємств / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, В. А. Фльорко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 484 : Проблеми економіки та управління. – С. 278–285. – Бібліографія: 5 назв.