Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом

Abstract

Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридною кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення про можливий механізм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.
The quinhydrone effect on product yield and polymer sulfur content in it during decomposition of sodium thiosulfate by nitric and hydrochloric acids was studied. It was established that increase of quinhydrone concentration usually contributes to rise of product yield and polymer sulfur content in it. The effect of temperature on the product yield and content of the polymer component of it in case of usage nitric or hydrochloric acid was established. Possible mechanism of sulfur macromolecules stabilization by quinhydrone or its components was suggested.

Description

Keywords

натрію тіосульфат, кислотний розклад, полімерна сірка, хінгідрон, sodium thiosulfate, acid decomposition, polymeric sulfur, quinhydrone

Citation

Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом / З. О. Знак, Р. Р. Оленич, О. В. Полулях, В. А. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 88–93.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By