Magnetic field in the monophase single-pole bifilar high-current busduct

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
This paper is on the determination of the magnetic field in the screen of the monophase single-pole of the bifilar high-current busduct. The components of this field have been presented by the modifed Bessel functions as the functions of two variables r and Θ in the cylindrical coordinate system. These solutions take into account the magnetic field of the reverse reaction of the eddy currents induced In the screen as the result of the proximity effect and the skin effect. For each screen the distribution of the field has been shown in the function of the parameter that considers the current frequency, conductivity, and both the conductor and screen cross-dimensions. Also, it has been taken into consideration the fact that the magnetic field is the rotating elliptic and its absolute value is equal to the length of the ellipse longer axis. W artykule wyznaczono pole magnetyczne w ekranie jednofazowego jednobiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Skladowe tego pola przedstawiano przez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pokazano dla każdego ekranu w funkcji parametru uwzględniającego częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodu i ekranu rumwego. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym potem eliptycznym i jego modul jest równy wartości dłuższej półosi elipsy. (Pole magnetyczne w jednofazowym jednobiegunowym bifilamym torze wietkoprądowym).
Description
Keywords
magnetic field, tubular screen, tubular conductor, high current busduct, pole magnetyczne, ekran rurowy, przewód rurowy, tor wielkoprądowy
Citation
Kusiak D. Magnetic field in the monophase single-pole bifilar high-current busduct / Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 12. – Bibliography: 3 titles.