Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано сучасні проблеми здійснення експертиз законопроектів, визначено їхню значущість на сучасному етапі розвитку законотворчої діяльності в Україні, висвітлено стан нормативно-правового регулювання експертизи проектів законів. В статье проанализированы современные проблемы осуществления экспертиз законопроектов, определена их значимость на современном этапе развития законотворческой деятельности в Украине, освещено состояние нормативно-правового регулирования экспертизы проектов законов. The article analyzes the current problems of ensuring draft laws expert examination, defines its significance at the present stage of legislative activity in Ukraine, highlights the legal regulation status of the draft laws expert examination.
Description
Keywords
експертиза, нормативно-правові акти, законотворчість, законопроект, экспертиза, нормативно-правовые акты, законотворчество, законопроект, expert examination, laws and regulations, legislation, draft law
Citation
Радейко Р. Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі / Р. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 109–115. – Бібліографія: 21 назва.